QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT [I-HR.VN]

I.               Nguyên tắc chung

Website i-hr.vn (sau đây gọi là “I-HR”), do Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC thực hiện hoạt động và vận hành. Với mong muốn đem đến nguồn nhân lực Việt chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, CLC đă sáng tạo ra website kết nối việc làm I-HR (International Human Resources). I-HR được xây dựng tuân thủ những nguyên tắc:

- Tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử: Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá tŕnh giao dịch.

- Phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử: Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lư của những hoạt động này, th́ các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

- Nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử: Tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên/Khách hàng khi tham gia vào I-HR phải tự t́m hiểu trách nhiệm pháp lư của ḿnh đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của website thương mại điện tử i-hr.vn.

II.            Quy định chung

Bằng việc truy cập vào website thương mại điện tử i-hr.vn, các thành viên đă xác nhận về việc đồng ư với các điều khoản sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào.

Thành viên: Bao gồm Ứng viên và Nhà tuyển dụng đăng kư sử dụng trang website i-hr.vn, để xem các công việc do người sử dụng khác đăng lên hoặc đăng thông báo tuyển dụng, xem hồ sơ ứng viên.

Khi đăng kư làm thành viên của website i-hr.vn, Thành viên hiểu rằng:

- Nhà tuyển dụng: Là cá nhân, tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp đăng kư thông báo tuyển dụng người làm thông qua I-hr, có thể đăng tin tuyển dụng, xem hồ sơ ứng viên để tuyển dụng nhân sự hoặc có thể đăng các khóa học, t́m học viên phù hợp để đào tạo.

- Ứng viên: Là thành viên t́m kiếm việc làm thông qua I-hr, có thể xem các tin tuyển dụng của Nhà tuyển dụng và tiến hành nộp hồ sơ ứng tuyển vào các công việc đang đăng tuyển hoặc có thể xem các khóa học và tham gia vào các khóa học của Nhà tuyển dụng.

- Nhà tuyển dụng và Ứng viên có thể tương tác với nhau phục vụ cho việc tuyển dụng/t́m kiếm việc làm và khóa học của ḿnh thông qua công cụ trên website website i-hr.vn.

Sản phẩm: Là những tiện ích được tạo lập trênwebsite i-hr.vn phục vụ cho hoạt động tuyển dụng của Nhà tuyển dụng và t́m việc làm của Ứng viên.

III.        Quy tŕnh giao dịch

1.        Quy tŕnh dành cho người sử dụng dịch vụ (Ứng viên);

1.1. Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Ấn vào mục “Đăng nhập”

Bước 2: Người dung có thể đăng nhập bằng Điện thoại, Facebook hoặc Google.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Ứng viên có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải trên sàn TMĐT I-HR.

Sau khi đăng nhập tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT I-HR có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của Thành viên.

1.2. Tạo hồ sơ trực tuyến cho Ứng viên

Bước 1: Điền đầy đủ Thông tin cá nhân

Khi đăng nhập thành công, Ứng viên phải điền đầy đủ thông tin cá nhân của ḿnh bao gồm: Họ và tên, ngày sinh, điện thoại, số nhà, số CMND/CCCD,…. Sau đó lưu lại Thông tin cá nhân.

Bước 2: Điền đầy đủ Hồ sơ việc làm

Ứng viên phải điền đầy đủ Hồ sơ việc làm của ḿnh bao gồm: Tŕnh độ học vấn, Kinh nghiệm làm việc, Kỹ năng chuyên môn, Ngoại ngữ, Lĩnh vực quan tâm, Địa điểm làm việc mong muốn, Chứng chỉ bằng cấp, Loại h́nh công việc, Mức lương mong muốn, Chức vụ mong muốn, Mục tiêu nghề nghiệp.

Bước 3: Điền thông tin Hồ sơ học nghề

Nếu Ứng viên có nhu cầu học nghề, điền đầy đủ thông tin vào Hồ sơ học nghề. Nếu Ứng viên không có nhu cầu có thể bỏ qua mục này.

Bước 4: Điền thông tin Hồ sơ sức khỏe

Bước 5: Điền thông tin Hồ sơ kỷ luật

Bước 6: Ứng viên theo dơi hồ sơ tại mục Việc của tôi

Tại mục này, Ứng viên sẽ được hệ thống lưu lại những việc làm đă xem, đă lưu, đă ứng tuyển và những Nhà tuyển dụng đă xem hồ sơ của Ứng viên.

Sau khi hoàn tất, Ứng viên truy cập trang chủ để t́m những Việc làm phù hợp với bản thân.

2.        Quy tŕnh dành cho người đối tác (Nhà tuyển dụng)

2.1. Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng

Bước 1: Ấn vào mục “Nhà tuyển dụng”

Bước 2: Lựa chọn đăng kư tài khoản nhà tuyển dụng nếu chưa có tài khoản

- Giao diện đăng kư tài khoản hiện lên, Nhà tuyển dụng điền đầy đủ thông tin Tên tài khoản, mật khẩu, tên công ty/cửa hàng/doanh nghiệp, địa chỉ công ty, lĩnh vực hoạt động,…

* Duyệt tài khoản Nhà tuyển dụng đă đăng kư mới: Nhà tuyển dụng được hỗ trợ cung cấp và kích hoạt tài khoản để sử dụng dịch vụ khi thỏa măn những điều kiện sau đây:

- Tài khoản Nhà tuyển dụng mới không được trùng trên hệ thống của trang Nhân lực ngành luật (Tài khoản trùng bao gồm: Trùng mă số thuế, tên công ty hoặc địa chỉ mail)

- Xác thực được thông tin Công ty chính xác và trùng khớp với thông tin trên Tổng cục thế hoặc Cổng thông tin quốc gia về đăng kư doanh nghiệp với những thông tin bắt buộc như sau: Mă số doanh nghiệp, tên chính thức và địa chỉ trụ sở.

Sau khi xác nhận được một số thông tin cơ bản, nhân viên CSKH của I-HR sẽ tiến hành hỗ trợ duyệt, kích hoạt tài khoản cho Nhà tuyển dụng sử dụng luôn sau khi đă đăng kư và xác thực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bước 3: Đăng nhập tài khoản Nhà tuyển dụng

Giao diện của Nhà tuyển dụng sẽ gồm 04 phần:

- Home: Dashboard (bảng tin); Thông tin tài khoản; Hồ sơ công ty:

Nhà tuyển dụng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản, đổi mật khẩu tại mục Thông tin tài khoản

Nhà tuyển dụng có thể thay đổi, bổ sung Thông tin cơ bản của công ty tại Hồ sơ công ty

- Quản lư việc làm: Đăng tin tuyển dụng, danh sách tuyển dụng, danh sách ứng tuyển, t́m ứng viên phù hợp

- Quản lư khóa học: Đăng khóa học, danh sách khóa học, học viên đăng kư, t́m học viên phù hợp

- Hệ thống: Đăng xuất

 

2.2. Quản lư việc làm của Nhà tuyển dụng

2.2.1. Đăng tin tuyển dụng

Bước 1: Điền đầy đủ Thông tin cơ bản bao gồm: tiêu đề công việc, mô tả công việc, yêu cầu công việc, phúc lợi. Sau đó ấn tiếp tục

Bước 2: Điền đầy đủ Thông tin chi tiết bao gồm: Lĩnh vực nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn cần có, thời hạn tuyển dụng, mức lương, địa điểm làm việc,…... Sau đó ấn tiếp tục

 

Bước 3: Xem lại: Nhà tuyển dụng kiểm tra lại các thông tin chi tiết công việc, nếu cần chỉnh sửa bổ sung th́ quay lại Bước 2 và Bước 1. Nếu không chỉnh sửa th́ ấn hoàn tất.

Bước 4: Thông tin đă được đăng hoàn tất trên hệ thống

2.2.2. Danh sách tuyển dụng

Nhà tuyển dụng theo dơi các tin tuyển dụng đă đăng tại mục Danh sách tuyển dụng. Tại đây, Nhà tuyển dụng sẽ theo dơi được số tin đă đăng, ngày đăng, ngày hết hạn, số Ứng viên ứng tuyển,….

2.2.3. Danh sách ứng tuyển

Nhà tuyển dụng theo dơi các Ứng viên ứng tuyển, biết được các thông tin về họ tên, việc làm ứng tuyển, kỹ năng, phân loại ứng viên được chọn,…

 

2.2.4. T́m ứng viên phù hợp

Nhà tuyển dụng sử dụng các bộ lọc để tự t́m kiếm Ứng viên phù hợp với các tiêu chí của Nhà tuyển dụng: lọc theo chuyên môn, lọc theo sức khỏe. Sau đó ấn t́m kiếm ứng viên để hiện ra các ứng viên phù hợp.

 

2.3. Quản lư khóa học của Nhà tuyển dụng

2.3.1. Đăng khóa học

Bước 1: Điền đầy đủ Thông tin cơ bản bao gồm: tên khóa học, nội dung, hồ sơ, hạn đăng kư, thời gian đào tạo, khai giảng dự kiến, học phí, ngành đào tạo, h́nh thức học, địa điểm học,… Sau đó ấn tiếp tục

Bước 2: Xem lại thông tin

Nhà tuyển dụng xem lại thông tin đă điền, nếu cần bổ sung, thay đổi th́ quay lại Bước 1.

Bước 3: Hoàn tất đăng tải khóa học

Nhà tuyển dụng đă đăng tải khóa học lên hệ thống thành công

 

2.3.2. Danh sách khóa học

Nhà tuyển dụng theo dơi các khóa học đă đăng tại mục Danh sách khóa học. Tại đây, Nhà tuyển dụng sẽ theo dơi được số tin đă đăng, ngày đăng, ngày hết hạn, số Ứng viên ứng tuyển,….

2.3.3. Học viên đăng kư

Nhà tuyển dụng theo dơi các Ứng viên đăng kư khóa học theo lựa chọn, biết được các thông tin về họ tên, việc làm ứng tuyển, kỹ năng, phân loại ứng viên được chọn,…

2.2.4. T́m học viên phù hợp

Nhà tuyển dụng sử dụng các bộ lọc để tự t́m kiếm Ứng viên (học viên) phù hợp với các tiêu chí của Nhà tuyển dụng: lọc theo kỹ năng chuyên môn, ngành nghề,…. Sau đó ấn t́m kiếm học viên phù hợp để hiện ra các ứng viên.

3.        Quy tŕnh giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu khiếu nại đến Sàn TMĐT i-hr.vn thông qua các phương thức sau:

- Gửi văn bản trực tiếp hoặc thông qua các dịch vụ chuyển phát;

- Gửi thư điện tử;

- Điện thoại;

- Hộp chat online đặt trên website i-hr.vn

Bước 2: Nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin khiếu nại của người dùng.

Bước 3: Trong ṿng 8 giờ làm việc, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với người dùng bằng điện thoại để trao đổi về nội dung khiếu nại.

Ưu tiên giải quyết khiếu nại bằng phương thức trao đổi, thương lượng thông qua điện thoại.

Nếu không thể thương lượng, giải quyết khiếu nại bằng điện thoại hoặc các kênh khác (Thư điện tử, Chat online…) th́ các bên sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC.

Bước 4: Nếu các bên không thể giải quyết khiếu nại của người dùng thông qua thương lượng, thỏa thuận. Và vụ việc ngoài khả năng và thẩm quyền của sàn TMĐT i-hr.vn th́ sàn TMĐT i-hr.vn sẽ yêu cầu các bên có liên quan đưa vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. I-HR tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người dùng. Người dùng cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng.. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong hoạt động tuyển dụng đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Địa chỉ nhận khiếu nại của người dùng:

Pḥng Chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC tại: Số 1 Nguyễn Quư Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại 1900 866821                                                                        

Ḥm thư: info@i-hr.vn

IV.         Quy tŕnh thanh toán

Quy tŕnh thanh toán cho Nhà tuyển dụng và Sàn TMĐT i-hr.vn: Loại h́nh thanh toán bằng Tiền mặt và Chuyển khoản ngân hàng:

Bước 1: Hệ thống hiển thị thông báo đơn hàng gửi thành công kèm thông tin thanh toán theo các h́nh thức sau:

- Cách 1: Thanh toán tiền qua bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC - Số 1 Nguyễn Quư Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

- Cách 2: Thanh toán tiền bằng chuyển khoản ngân hàng.

+ Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC

+ Số tài khoản: 79791188888

+ Ngân Hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB Bank) chi nhánh BATDAN

Nội dung thanh toán: [Tên Nhà tuyển dụng] thanh toán đơn hàng số [Mă đơn]

VD: Công Ty ABC thanh toán đơn hàng số 123ABC

Bước 2: Nhân viên CSKH liên hệ xác nhận thông tin xuất hóa đơn, gửi mẫu Hợp đồng dịch vụ, mẫu Phiếu chuyển giao tên đăng nhập và mật khẩu ban đầu,... những thông tin liên quan khi khách yêu cầu.

Bước 3: Tài khoản của Nhà tuyển dụng được kích hoạt sử dụng ngay sau khi Tài khoản: Công ty Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng (Thời gian kích hoạt là trong giờ hành chính).

V.            Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

-   Quản lư thông tin của Thành viên: Khi đăng kư tham gia trên Sàn i-hr.vn, Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lư đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được I-HR đưa vào dữ liệu quản lư.

-   Khi đă trở thành Thành viên trên trang https://i-hr.vn/: Thành viên phải kư cam kết về uy tín và thông tin tiểu sử, thông tin về đơn xin việc, thông tin về công việc đúng với tiêu đề, mô tả đă đăng trên sàn Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn .

-   Cơ chế gửi khiếu nại về Thành viên đăng tin dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về những Thành viên / nhà tuyển dụng đăng sai thông tin đến Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người phản ánh tùy theo mức độ, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ có những biện pháp xử lư kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Thành viên..

VI.         Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua website, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lư tài khoản; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn, bao gồm những thông tin về công việc đang có nhu cầu tuyển dụng, ứng viên đang có nhu cầu t́m việc của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn nếu bạn không từ chối liên lạc v́ những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ư của bạn. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn cung cấp, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi:

- Với Ứng viên: Tên, giới tính, ngày sinh, thông tin về học vấn, đào tạo, các thông tin về chuyên môn nghiệp vụ, lịch sử công tác, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động và các thông tin cá nhân liên quan tới hoạt động t́m việc làm.

- Với Nhà tuyển dụng: Tên doanh nghiệp, Mă số thuế, Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ làm việc, Email liên hệ, SĐT liên hệ và các thông tin khác liên quan tới hoạt động tuyển dụng.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thông tin cá nhân, bạn đă bằng ḷng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. C̣n lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin về việc sử dụng dịch vụ trên website i-hr.vn của, trừ các mục sau đây:

- Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Ứng viên cho Nhà tuyển dụng trong trường hợp Ứng viên đồng ư. Việc đồng ư của Ứng viên được thể hiện thông qua chức năng trạng thái t́m kiếm việc làm trên website i-hr.vn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của Ứng viên đang bật trạng thái “Đang t́m việc” trên website i-hr.vn.

Nếu ứng viên bật thông báo “Đă t́m được việc làm” th́ i-hr.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân cho các Nhà tuyển dụng đang có nhu cầu t́m ứng viên.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hoạt động, kinh doanh của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lư thẻ tín dụng hoặc các h́nh thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lư, hay từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: Tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; Bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, hoặc các công ty đối tác; Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

- Nếu như nhận được sự đồng ư, chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Việc chuyển giao dữ liệu trong trường hợp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp không làm thay đổi mục đích, phạm vi thu thập thông tin.

Trong trường hợp xảy ra mua bán, sáp nhập doanh nghiệp dẫn đến phải chuyển giao dữ liệu thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết sẽ thông báo đến bạn bằng Email bạn đă đăng kư với chúng tôi về việc chuyển giao dữ liệu. Bạn có thể lựa chọn việc chấp nhận hoặc không chấp nhận chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi thực hiện chuyển giao.

- Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC (hay Website i-hr.vn). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website i-hr.vn hay các tài sản khác của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin

Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quư Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh

Nếu bạn chọn không đăng kư hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên tŕnh duyệt của ḿnh, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có yêu cầu đăng kư sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đă được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng i-hr.vn ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “Cập nhật hồ sơ” hoặc vào h́nh ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Lưu” là liên kết có thể truy nhập từ màn h́nh ““Cập nhật hồ sơ”.

Nếu bạn là người sử dụng đă đăng kư và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Quên mật khẩu”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Nhân viên Dịch vụ khách hàng của I-HR để hỗ trợ đặt lại mật khẩu. Tài khoản Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đ̣i hỏi người dùng phải đăng nhập.

 

 

6. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có biện pháp kĩ thuật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại t́nh cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ mă hóa dữ liệu. Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mă dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mă hóa cho Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn. Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn duy tŕ bảo vệ vật lư, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy tŕnh bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn là Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ư của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ư từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lư kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng kư là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lư của những thông tin trên. Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kư ban đầu là không chính xác.

VII.             Quản lư thông tin xấu

Sàn TMĐT i-hr.vn có cơ chế kiểm soát thông tin riêng. Khi Nhà tuyển dụng và Ứng viên đăng kư thành viên của Sàn TMĐT i-hr.vn, những thông tin mà Nhà tuyển dụng/Ứng viên đăng kư phải được kiểm duyệt bởi đội ngũ nhân viên kiểm duyệt của sàn. Nếu mọi thông tin không có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam th́ thông tin hồ sơ mới được duyệt.

Sau khi hồ sơ đă được duyệt, Nhà tuyển dụng có thể tự đăng tin tuyển dụng với nội dung tự biên soạn. Tuy nhiên, nội dung mà Nhà tuyển dụng đăng tuyển trước khi được hiển thị lên website phải qua bước kiểm duyệt nội dung bởi đội ngũ nhân viên duyệt nội dung của sàn TMĐT i-hr.vn. Nếu nội dung có vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục th́ nhân viên của sàn TMĐT i-hr.vn sẽ phối hợp với Nhà tuyển dụng để chỉnh sửa nội dung phù hợp. Sau khi mọi thông tin được kiểm duyệt, nội dung đăng tuyển dụng mới được hiển thị lên website.

Danh sách hàng hóa/Dịch vụ bị cấm, hạn chế kinh doanh:

-   Kinh doanh các chất ma túy;

-   Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;

-   Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dă có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dă nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quư, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020;

-   Kinh doanh mại dâm;

-   Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

-   Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

-   Kinh doanh pháo nổ;

-   Kinh doanh dịch vụ đ̣i nợ.

-   Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

-   Thuốc lá điếu, x́ gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

-   Rượu các loại;

-   Thực vật, động vật hoang dă quư hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đă được chế biến;

-   Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lư Sàn

Sàn TMĐT i-hr.vn có cơ chế rà soát tự động kết hợp thủ công để kiểm duyệt từng thông tin trước khi duyệt xuất bản lên website. Tŕnh tự như sau:

-   Nhà tuyển dụng có thể tự đăng tin tuyển dụng hoặc nhờ đội ngũ nhập liệu của i-hr.vn đăng tin tuyển dụng;

-   Tin tuyển dụng sẽ được đăng và chuyển sang phần “Duyệt tin” Nhân viên của i-hr.vn sẽ tiến hành rà soát nội dung và h́nh thức và chọn “Duyệt tin” sau khi mọi thông tin trong bài đăng đă được kiểm duyệt. Sau đó tin tuyển dụng mới có thể hiện thị lên website.

Biện pháp xử lư khi vi phạm quy định đăng tin

-   Thông báo, nhắc nhở về hành vi vi phạm quy định đăng tin trên sàn TMĐT i-hr.vn

-   Đ́nh chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản.

-   Áp dụng những thủ tục pháp lư theo quy định của pháp luật cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử i-hr.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy tŕnh hướng dẫn.

Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể thao tác được th́ Thành viên thông báo cho Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT: ĐT: 1900 866821.

Tuy nhiên, Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lư, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lư gây ra.

IX.         Quyền và trách nhiệm của Ban quản lư website TMĐT i-hr.vn

1. Quyền và trách nhiệm của thành viên là Nhà tuyển dụng trên website i-hr.vn

1.1. Quyền của Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng trên website

- Được đăng tin tuyển dụng và các tùy chọn tính năng tương ứng với mức phí dịch vụ đă mua.

- Được đăng các khóa học và các tùy chọn tính năng tương ứng với mức phí dịch vụ đă mua.

- Được xem thông tin ứng viên để liên hệ phỏng vấn, học viên đăng kư khóa học.

- Được sử dụng đầy đủ các tiện ích dành cho Nhà tuyển dụng tương ứng với mức phí đă trả.

- Quyền được khiếu nại, được hỗ trợ liên quan đến những vấn đề kỹ thuật lập tŕnh.

1.2. Trách nhiệm của Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng trên website

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở, thông tin trên giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh để ban quản trị website i-hr.vn xác thực nhà tuyển dụng; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung tuyển dụng (Bao gồm các thông tin Địa chỉ làm việc, Mức lương, Mô tả công việc, Yêu cầu ứng viên…) để Ứng viên có thể thuận tiện trong việc t́m việc làm phù hợp và giúp ban quản trị Website có thể quản lư đầy đủ các thông tin liên quan tới tin tuyển dụng đó.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung khóa học (Bao gồm các Nội dung khóa học, Thời gian học, Ngành đào tạo, Học phí,…) để Ứng viên có thể thuận tiện trong việc t́m khóa học phù hợp và giúp ban quản trị Website có thể quản lư đầy đủ các thông tin liên quan tới khóa học đó.

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của nội dung tin đăng tuyển dụng, khóa học.

- Cung cấp thông tin về việc tuyển dụng của ḿnh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tuân thủ mọi quy định của Ban quản lư và quy chế của website.

2. Quyền và trách nhiệm của thành viên là ứng viên trên website i-hr.vn

2.1 Quyền của Ứng viên trên website

- Được sử dụng đầy đủ mọi tính năng t́m việc làm, khóa học dành cho ứng viên theo đúng cam kết.

- Được bảo mật thông tin theo cam kết bảo mật của i-hr.vn.

- Được hỗ trợ, giải quyết, hướng dẫn giải quyết sự cố kỹ thuật trong quá tŕnh sử dụng dịch vụ.

2.2 Trách nhiệm của Ứng viên trên website

- Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng tải trên website i-hr.vn

- Thanh toán chi phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận (nếu có).

- Tuân thủ mọi quy định của Ban quản lư và quy chế của website.

X.            Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử i-hr.vn

1. Quyền của Ban quản lư website

- Yêu cầu Nhà tuyển dụng và Ứng viên cung cấp các thông tin bao gồm: Tên và địa chỉ trụ sở (với Nhà tuyển dụng), hoặc tên và địa chỉ thường trú của Ứng viên: Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh của Nhà tuyển dụng; hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mă số thuế cá nhân của Ứng viên; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Yêu cầu Nhà tuyển dụng cung cấp bản sao quyết định thành lập, đăng kư kinh doanh; nội dung dự kiến đăng tải trên trên trang website https://i-hr.vn/; tài liệu, giấy phép chứng minh Nhà tuyển dụng được pháp luật cho phép thực hiện chức năng đào tạo, bán các khóa học của Nhà tuyển dụng và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực hoạt động của Nhà tuyển dụng.

- Loại bỏ những thông tin đăng tuyển dụng có nội dung vi phạm pháp luật, trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục.

2. Trách nhiệm của Ban quản lư website

- Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động, theo dơi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

- Lưu trữ thông tin đăng kư của các Nhà tuyển dụng và Ứng viên đăng kư tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Thiết lập cơ chế cho phép Nhà tuyển dụng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy tŕnh giao kết hợp đồng theo quy định.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà tuyển dụng và Ứng viên.

- Có biện pháp xử lư kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành đăng tin tuyển dụng với nội dung vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hỗ trợ cơ quan quản lư nhà nước điều tra các hành vi đăng tải nội dung trái pháp luật, cung cấp thông tin đăng kư, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá tŕnh giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ḿnh.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có biện pháp xử lư kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về thông tin/ đăng tải của Thành viên mà thông tin/đăng tải đó không đúng sự thật và/ hoặc vi phạm pháp Quy chế và/ hoặc vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ hỗ trợ cơ quan quản lư nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng kư, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy tŕ hoạt động b́nh thường của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xă hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên th́ Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

- Đăng kư thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và công bố các thông tin đă đăng kư trên trang chủ website.

- Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mă số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh như:

+ Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

+ Thuốc lá điếu, x́ gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

+ Rượu các loại;

+ Thực vật, động vật hoang dă quư hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đă được chế biến;

+ Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

+ Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

+ Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của ḿnh phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

XI.         Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn và Thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Ṭa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn. Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có quyền điều chỉnh quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động.

Trước khi điều chỉnh, Sàn TMĐT i-hr.vn sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 ngày tính từ ngày thông báo sửa đổi.Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đă chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Bất kỳ tranh căi, khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) hoặc Ṭa án cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trọng tài viên phải là người được đào tạo một cách hợp pháp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam và là độc lập đối với mỗi bên.

XII.     Điều khoản cam kết

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử i-hr.vn:

·        Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử i-hr.vn

·        Công ty/Tổ chức: Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC

·        Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quư Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

·        Tel: 1900 866821                 Fax:                             Email: info@i-hr.vn

 

 

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY