CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để, cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua website, cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lư tài khoản; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn nghĩ sẽ hữu ích cho bạn hoặc bạn yêu cầu từ Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn, bao gồm những thông tin về công việc đang có nhu cầu tuyển dụng, ứng viên đang có nhu cầu t́m việc của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn nếu bạn không từ chối liên lạc v́ những mục đích này. Khi nhận được sự đồng ư của bạn. Nếu bạn không muốn nhận những thông tin Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn cung cấp, bạn có thể từ chối bất kỳ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi:

- Với Ứng viên: Tên, giới tính, ngày sinh, thông tin về học vấn, đào tạo, các thông tin về chuyên môn nghiệp vụ, lịch sử công tác, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động và các thông tin cá nhân liên quan tới hoạt động t́m việc làm.

- Với Nhà tuyển dụng: Tên doanh nghiệp, Mă số thuế, Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ làm việc, Email liên hệ, SĐT liên hệ và các thông tin khác liên quan tới hoạt động tuyển dụng.

Nếu bạn chọn cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thông tin cá nhân, bạn đă bằng ḷng với việc chuyển tiếp và lưu trữ những thông tin đó trên máy chủ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. C̣n lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin về việc sử dụng dịch vụ trên website i-hr.vn của, trừ các mục sau đây:

- Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Ứng viên cho Nhà tuyển dụng trong trường hợp Ứng viên đồng ư. Việc đồng ư của Ứng viên được thể hiện thông qua chức năng trạng thái t́m kiếm việc làm trên website i-hr.vn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của Ứng viên đang bật trạng thái “Đang t́m việc” trên website i-hr.vn.

Nếu ứng viên bật thông báo “Đă t́m được việc làm” th́ i-hr.vn sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân cho các Nhà tuyển dụng đang có nhu cầu t́m ứng viên.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng hoạt động, kinh doanh của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lư thẻ tín dụng hoặc các h́nh thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lư, hay từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: Tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; Bảo vệ các quyền hay tài sản của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, hoặc các công ty đối tác; Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

- Nếu như nhận được sự đồng ư, chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC, bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Việc chuyển giao dữ liệu trong trường hợp mua bán, sáp nhập doanh nghiệp không làm thay đổi mục đích, phạm vi thu thập thông tin.

Trong trường hợp xảy ra mua bán, sáp nhập doanh nghiệp dẫn đến phải chuyển giao dữ liệu thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết sẽ thông báo đến bạn bằng Email bạn đă đăng kư với chúng tôi về việc chuyển giao dữ liệu. Bạn có thể lựa chọn việc chấp nhận hoặc không chấp nhận chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi thực hiện chuyển giao.

- Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC (hay Website i-hr.vn). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website i-hr.vn hay các tài sản khác của Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin

Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực chất lượng cao CLC

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Quư Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh

Nếu bạn chọn không đăng kư hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn tính năng của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới các cookie. Bằng cách thay đổi các ưu tiên tŕnh duyệt của ḿnh, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có yêu cầu đăng kư sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các công việc mới đă được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của website tuyển dụng i-hr.vn ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “Cập nhật hồ sơ” hoặc vào h́nh ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website tuyển người Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Lưu” là liên kết có thể truy nhập từ màn h́nh ““Cập nhật hồ sơ”.

Nếu bạn là người sử dụng đă đăng kư và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Quên mật khẩu”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến Nhân viên Dịch vụ khách hàng của I-HR để hỗ trợ đặt lại mật khẩu. Tài khoản Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đ̣i hỏi người dùng phải đăng nhập.

6. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng

Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có biện pháp kĩ thuật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại t́nh cờ đến thông tin. Khi Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thu thập thông tin qua trang web, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn dùng tường lửa trên các máy chủ. Khi Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn lấy dữ liệu thẻ thanh toán điện tử, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ mă hóa dữ liệu; thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mă hóa trong quá tŕnh truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.

Mặc dù Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn không thể đảm bảo an toàn 100%, hacker cũng khó có thể giải mă dữ liệu của bạn. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mă hóa cho Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn. Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn duy tŕ bảo vệ vật lư, điện tử, thủ tục gắn liền với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Quy tŕnh bảo vệ của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn là Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn có thể thỉnh thoảng yêu cầu chứng minh nhân dạng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính của bạn.

Thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ư của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ư từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lư kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng kư là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại v.v và chịu trách nhiệm về tính pháp lư của những thông tin trên. Ban quản lư Sàn giao dịch TMĐT i-hr.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kư ban đầu là không chính xác.